CENTRUM SLUNCE VŠEM SE ROZŠÍŘÍ O PATRO, SPOLEK ZÍSKAL DOTACI Z EU

26.10.2017 22:13

Spolek SLUNCE VŠEM získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (EUIROP). Dotace je určena na přístavbu patra na stávající budovu Centra denních služeb v Brigádnické ulici u turnovského nádraží (dále jen CDS). V nové části budovy by měl spolek poskytovat odlehčovací služby pro postižené.

Možná by postačila jen takto krátká zpráva. Ale vzhledem k tomu, že čerpat peníze z dotačních programů je mnohdy složité i pro velké firmy či města, je možná dobré se u této již přidělené dotace zastavit.

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, je registrovaným poskytovatelem sociální služby CDS, kterou využívají dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem s poruchami chování, se sklony k sebepoškozování. Provoz centra byl zahájen v pronajatých prostorách v roce 2012. Zařízení je první v Libereckém kraji i širokém okolí. V roce 2014 se spolku podařilo z účelové investiční dotace od Libereckého kraje, dotace od města Turnov a z finančních prostředků SLUNCE VŠEM postavit nový objekt, ve kterém jsou služby od jara 2015 provozovány.

Současná podoba centra

Aby ale byly služby ucelené, rozhodl se spolek pro další etapu rozvoje. Odlehčovací služby jsou přirozenou, navazující službou. Cílem je pomoci co největšímu množství pečujících, aby svého člena rodiny mohli bez obav umístit – na dobu týdenní, víkendovou či denní – do rodinného prostředí, do péče asistentů, kteří se snaží přizpůsobit denní program klienta i podle domácích zvyklostí a návyků.

Aby byla do budoucna zajištěna plná obsazenost zařízení, uživateli se mohou stát i dospělí a děti s postižením jakéhokoliv charakteru. Odlehčovací služby jsou prioritou komunitního plánování na Turnovsku a jsou i součástí strategického plánu Libereckého kraje.
Pro ucelenou informaci je dobré dodat, že SLUNCE VŠEM je od roku 2017 registrovaným poskytovatelem odlehčovacích služeb. Ty poskytuje ve stávajících prostorách centra pouze ve víkendovém režimu, a to buď ambulantním, nebo pobytovém. Cílovou skupinu, vzhledem k omezenému prostoru, tvoří pouze dospělí s těžkou mentální poruchou a autismem, s denní kapacitou dvou uživatelů.

K SAMOTNÉ STAVBĚ
Na stávající objekt bude přistavěno patro, které bude celé sloužit k poskytování odlehčovacích služeb. Do patra povedou venkovní schodiště a venkovní výtah. Okamžitá denní kapacita bude šest uživatelů. Dům i s přistavěným patrem je koncipován jako bezbariérový a bude schopen poskytnout osobám s postižením důstojné zázemí odpovídající jejich způsobu života.
Spolek nyní čeká výběrové řízení na dodavatele stavby, stavební práce jsou plánovány v roce 2018 a samotné služby by chtěl spolek v nových prostorách začít poskytovat v roce 2019.

Bohuslava Charousková

Nová podoba CDS SLUNCE VŠEM s přístavbou pro odlehčovací služby

 

Zpět