Příběh spolku…

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek vznikl v Turnově v roce 2004. Zakladateli byli rodiče a rodinní příslušníci těžce mentálně postižených dětí s autismem. V prvních letech spolek působil jako doplňující součást Dětského centra Sluníčko v Turnově, kam tyto postižené děti docházely do mateřské a speciální školy. Rodiny společně s dětmi další členové spolku SLUNCE VŠEM  vytvořili a pravidelně užívali klubovnu, která sídlila v zahradním traktu Speciální školy v Sobotecké ulici v Turnově. Tady se zabývali volnočasovými aktivitami, pořádali výlety, týdenní pobyty, jednodenní akce a postupně se také aktivně začleňovali do společenského dění v Turnově.

Hlavní vizí spolku ale bylo vybudování denního centra pro dospělé s těžkým mentálním postižením a autismem, aby mohly děti plynule v dospělosti pokračovat nejen ve své, pro toto těžké postižení tolik potřebné, socializaci, ale také zůstaly v péči rodiny a svých blízkých.

Říká se, že sny se plní, ale musí se jim také naproti. Přesně to spolek roky dělal, takže se podařilo navázat na ukončení školní docházky v té době už dospělých autistů přesně tak, jak si určil již na počátku své cesty. SLUNCE VŠEM se stalo poskytovatelem sociálních služeb a v září 2012 otevřelo CDS v ulici Jana Palacha v Turnově, a to v pronajatých prostorách od města Turnov. Do tohoto zařízení začali docházet dospělí, kteří vzhledem ke svému hendikepu nebudou nikdy působit samostatně a budou vždy vyžadovat trvalý dohled. A díky CDS měli možnost nadále žít v prostředí svého domova, scházet se se svými vrstevníky a pokračovat v doživotním vzdělávání a nácviku již získaných vědomostí.

 

…a současnost

Spolek byl založen nejen proto, aby mu bylo pomáháno, ale aby také pomáhal. Po celou dobu své existence se zabýval myšlenkou o vytvoření trvalého centra, kde by později na denní péči bylo možno navázat a vytvořit i odlehčovací služby a chráněné bydlení. A to pro zájemce o tyto služby v rámci celého Libereckého kraje. Proto před i po otevření a provozování centra v Palachově ulici se spolek snažil získat finanční prostředky na stavbu nového zařízení, kde by mohlo dojít nejen k navýšení kapacity klientů, ale i větším možnostem se dál rozvíjet a poskytovat ucelenější a na sebe navazující rozsah péče a služeb.

V roce 2015 tu tedy po několika letech jednání, vyjednávání, pochopení ze strany politiků, úřadů a díky nezištné práci mnohých ze spolku SLUNCE VŠEM stojí Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM. Postavené na pozemku, které je darem od města Turnov a z dotace od Libereckého kraje, s přispěním opět města Turnova. A díky spolku, který se na stavbě také finančně podílel. S působností pro celý Liberecký kraj a s jasnou vizí do budoucnosti.