Asi má náš spolek velké štěstí na lidi, ke kterým se kdysi obracel americký prezident Theodore Roosevelt. Pronesl totiž ke svým občanům velmi jednoduchou větu, kterou, věříme, má většina z nás v podvědomí a automaticky ji „provozuje“ v každodennosti. Jen ji neumí tak precizně zformulovat. „Dělej, co umíš, s tím, co máš a tam, kde jsi…“ Opravdu to štěstí máme. Je totiž kolem nás množství pomocných rukou, které dělají, co umí. A k tomu pomáhají…

Spolek SLUNCE VŠEM a Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM v roce 2017 podpořili a velké poděkování patří: Libereckému kraji (dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV a investiční dotace) a městu Turnov (poskytnutí vyrovnávací platby v obecném hospodářském zájmu).

Dále se na podpoře naší činnosti podíleli: Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, obce Pěnčín a Ohrazenice a spolek Radosti z Kacanov. Firmy: KAMAX Turnov, Ontex Turnov, Optika Jičín – Jiří Bíma, Pekárna a cukrárna Mikula Turnov, Řeznictví Tomáše Hudce, Turnov, Květiny u Marušky, Ohrazenice, MT OII Pěnčín, Ovocnářská farma Thoř Pěnčín, Blueberry.cz Apps Praha, Autodoprava Jaroslav Vídeňský, Mnichovo Hradiště a Ovoce a zelenina Batlička.

Jednotlivci: MUDr. Martin Hrubý, Mgr. Martina Pokorná, MUDr. Helena Letáková, Ing. Jaromír Pekař a MUDr. Milan Brunclík – všichni z Turnova. A v neposlední řadě zaměstnanci firmy KAMAX Turnov.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za velkou obětavost paní Jitce Karáskové a jejímu „týmu“ za dobročinné bazárky pořádané v náš prospěch a členům spolku SLUNCE VŠEM. Děkujeme, že nám pomáháte.

A jelikož SLUNCE VŠEM není jen název organizace, ale živý organismus plný aktivních lidí, kteří chtějí problematiku péče o hendikepované stále zdokonalovat, podařilo se nám získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (EUIROP). Dotace je určena na přístavbu patra na stávající budovu centra denních služeb v Brigádnické ulici u turnovského nádraží. V nové části budovy bude spolek poskytovat odlehčovací služby pro postižené. Tak nám držte pěsti…

Marcela Kurfirstová, statutární zástupkyně spolku SLUNCE VŠEM
Bohuslava Charousková, vedoucí CDS SLUNCE VŠEM