Úplněk je považován za nejmagičtější fázi měsíce. Snad proto je opředen množstvím legend, například tou o vlkodlacích a upírech. Je spojován s čarodějnicemi, rituálními kouzly a po celá staletí je velkou výzvou pro astrology či astronomy. Jaký že to vlastně má úplňková noc vliv na člověka? A jaký na někoho, kdo je zavřen ve svém světě a jeho schopnost sdělit okolí své pocity běžnou formou komunikace je nulová? Možná to tuším, třeba vím, ale mluvit o tom se mně nechce. Ono ať to je jak chce, bez úplňku i s ním je víc než jisté, že z nebe pomoc pro ty bezmocné a ve svém světě ztracené nepřijde. Určitě ne bez našeho přičinění…

Uvozující text filmu

DĚTI ÚPLŇKU je nový dokument režisérky Veroniky Stehlíkové. Na příbězích čtyř rodin ukazuje život s různě starými dětmi a dospělými, kteří mají diagnozu PAS (porucha autistického spektra), mentální hendikep a problémové chování – u některých ve spojení se sebepoškozováním, agresí a hyperaktivitou.

Název dokumentárního filmu je převzat ze stejnojmenného článku novináře Petra Třešňáka (týdeník Respekt): https://www.respekt.cz/tydenik/2014/5/deti-uplnku

Tento článek je nejen výpovědí o zoufalém postavení rodin takto postižených jedinců, ale i osobní zpovědí. Manželé Třešňákovi mají vlastní zkušenosti s postiženou dcerou Dorotkou. Článek vzbudil velký ohlas jak u laické, tak i odborné veřejnosti a nejspíš byl i tím prvním impulsem ke vzniku dokumentárního filmu, který by zprostředkoval problematiku všech lidí kolem PAS více reálně, zároveň narovnal stereotypy obecného vnímání této poruchy.

Manželé Třešňákovi ve filmu

A proč se tímto zabýváme na úrovni regionálního zpravodajství? Jeden z příběhů filmu se totiž natáčel v Pěnčíně. Hlavní protagonistkou je Marcela, která denně dochází do Centra denních služeb SLUNCE VŠEM v Turnově. Matka Marcely, která se natáčení pochopitelně také zúčastnila, je předsedkyní spolku SLUNCE VŠEM. A právě spolek je majitelem budovy centra a poskytuje v ní od roku 2014 sociální služby pro takovou cílovou skupinu lidí, o kterých pojednává výše zmíněný dokument.

Předpremiéru za účasti tvůrců, paní ministryně sociálních věcí Michaely Marksové a rodičů uvedla Česká televize v pondělí 24. dubna v pražském kině Bio Oko. Této akce se zúčastnili i zástupci spolku SLUNCE VŠEM.

Dokumentární film Děti úplňku odvysílá ČT2 v úterý 2. května od 21.00 hodin.
(Viz https://www.detiuplnku.cz/home/film)

Marcela Kurfirstová s Macinkou ve filmu Děti úplňku

Spolek SLUNCE VŠEM působí na Turnovsku od roku 2004. Od roku 2012 je poskytovatelem sociálních služeb a od roku 2014, za velkého přispění Libereckého kraje, města Turnova, obcí Pěnčín a Ohrazenice postavil nový objekt, který je určen pro cílovou skupinu dospělých, kteří mají diagnozu těžké mentální retardace s autismem a poruchami chování.

Dalo by se tedy říci, že Liberecký kraj jako celek problematiku lidí s PAS neignoruje a snaží se hledat cesty, jak pomoci. Bohužel se zdaleka nejedná o celorepublikový trend. Takže – i když zdaleka nelze říci, že v našem regionu už kráčíme po dálnici, nebo že jsme „za vodou“, určitě máme k cíli, což je důstojná péče o těžce postižené, o truchu blíž. A dost možná, že díky dokumentu Děti úplňku se něco pohne tím správným směrem i jinde!

Bohuslava Charousková, bohuslava.charouskova@seznam.cz

Premiéry filmu se zúčastnila i ministryně Marksová