Hejtman Libereckého kraje Martin Půta navštívil v minulém týdnu turnovské Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM. V rámci své návštěvy přednostně řešil společně s Marcelou Kurfirstovou, předsedkyní spolku SLUNCE VŠEM, který je zřizovatelem centra, a se starostou Turnova Tomášem Hockem plánovanou přístavbu budovy a další možnou podporu spolku. V nových prostorách mají být poskytovány odlehčovací služby pro celý Liberecký kraj a sloužit by měly uživatelům všech věkových kategorií s různými druhy postižení. Oba hosté se také velmi živě zajímali o klienty (a klienti o ně) a o poskytování péče v centru.
Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM v současnosti pečuje o devět dospělých klientů s těžkou formou autismu a poruchami chování, v budoucích odlehčovacích službách bude moci na předem stanovenou dobu ubytovat dalších šest klientů, a to ambulantně, nebo v rámci pobytových služeb. V průběhu roku se tak mohou v novém zařízení vystřídat desítky uživatelů. Bude se jednat o jedinou službu tohoto typu v Libereckém kraji. Odlehčovací služby slouží pečujícím osobám pro krátkodobé umístění jejich blízkého. Pro některé pečovatele je v současné době problém i to, co je v jiných rodinách běžné, třeba plánovaný pobyt ve zdravotnickém zařízení apod.