Setkání na radnici s vedením města a radními těsně před polednem, návštěva Centra TOPTEC Akademie věd ČR, na Vesecku seznámení s projektem a pozemkem, na kterém by mělo v budoucnu vyrůst nové výjezdové centrum zdravotníků a hasičů, Centrum odborného vzdělávání a setkání s učiteli Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Alešově ulici, zastávka v Centru denních služeb Slunce všem, kde za podpory EU, města a Libereckého kraje probíhá výstavba druhého patra pro odlehčovací služby, a seznámení se s právě dokončovanou nástavbou Stacionáře Sluníčko u nádraží. Následovala beseda se zástupci spádových obcí, setkání s veřejností a závěrečné už večerní zodpovídání dotazů na Facebooku Libereckého kraje.
Tak to byla středa (2. října) Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, v Turnově v rámci Hejtmanského dne.

Centrum TOPTEC (foto Z. Štrauchová, tisková mluvčí města)

„Zajímavé a podnětné byly všechny zastávky, nicméně Centrum TOPTEC na mě zapůsobilo asi nejvíc. Špičkové vědecké pracoviště sídlící v objektu Dioptry, o kterém možná ani místní pořádně nevědí. Přitom zde vznikají zařízení pro kosmickou agenturu, pro výzkum vesmíru. Je to pracoviště minimálně na evropské úrovni,“ řekl hejtman Půta. Jak dodal, toto pracoviště se rozrůstá a v současnosti hledá další prostory. Kraj i město by v tom pracovníkům centra rádi pomohli. „Často slyšíme, že naše země je jen taková montovna pro zahraniční firmy. Na příkladu Centra TOPTEC ale vidíme, že to tak není. Právě podpora inovací a nových technologií má být pro kraj jednou z priorit,“ zdůraznil hejtman.

Z rozvojových plánů byla zajímavá zastávka na Vesecku v místech budoucího výjezdového centra záchranářů a hasičů. To bude stát přímo u mezinárodní silnice I/10. „Před dvěma lety vznikla poněkud naddimenzovaná studie, ta bude upravena, aby více odpovídala současným možnostem. V roce 2021 by měly být připraveny projektová dokumentace a stavební povolení, abychom v novém plánovacím období EU mohli žádat o dotaci na stavbu,“ přiblížil hejtman. Jak doplnil starosta Tomáš Hocke, měla by zde být umístěna i městská hasičská jednotka nyní sídlící v Daliměřicích. „Hasiči vyjíždějí k zásahům přímo z vilové čtvrti, která není moc uzpůsobena pro rychlý průjezd vozidel, proto bychom naši jednotku rádi přesunuli do nového centra. Stejně tak je to výhodnější pro profesionální hasiče, jejichž sídlo je v záplavové zóně u Jizery, snazší to budou mít i záchranáři, sanitky nebudou muset jezdit často ucpaným centrem města,“ zdůvodnil Hocke.

Centrum odborného vzdělávání

V besedě s občany v kině Sféra byla řešena témata školství, resp. nový systém financování od 1. ledna, o které dosud není známo mnoho podrobností, řešilo se parkování ve městě, systém veřejné autobusové dopravy, resp. založení vlastního krajského dopravního podniku, nákup pozemků na Koňském trhu za bývalou masnou a další.

Beseda s učiteli „hotelovky“

Výstavba odlehčovacích služeb Centra denních služeb Slunce všem

…návštěva samotného centra

Beseda v kině Sféra na Střelnici

T. Hocke a M. Půta