KRAJ SE 2.DUBNA OBLÉKNE DO AUTISTICKÉ MODRÉ,MILION JDE SPOLKU SLUNCE VŠEM

01.04.2014 22:34

 

 

Osvětovou kampaň Česko svítí modře, tedy 2. duben vyhlášený OSN jako SVĚTOVÝ DEN ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O AUTISMU, podpoří i Liberecký kraj.  Webové stránky kraje budou po celý den modré. „Zároveň březnové Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo částku 1 milion Kč na projekt Centra denních služeb pro osoby s mentálním postižením a autismem v Turnově,“ připomněl krajský radní pro sociální věci Petr Tulpa. „Vinou autismu mnohdy dochází k porušování práv dětí i dospělých v základních oblastech života, jakými jsou vzdělávání, sociální a zdravotní péče,“ upozornila za koordinační tým Naděje pro Autismus Marta Hrůzová Pečeňová s tím, že touto poruchou se rodí každé 80 dítě a v České republice žije na 100 tisíc osob s různou mírou a formou autismu.

Zvyšování povědomí o autismu by mělo podle organizátorů kampaně zabránit například tomu, aby kvůli neinformovanosti úředníků sociálních odborů byly děti odebírány z rodin, aby kvůli nevědomosti škol končily v psychiatrické léčebně, nebo speciálních školách - přestože mají nadprůměrné IQ.
Viz také: https://www.posvitme-si-na-autismus.cz/

Liberecký kraj v nedávné době podpořil turnovský spolek Slunce všem (https://www.sluncevsem.cz/), který pomáhá dospělým autistům.
Spolek částku 1 milion Kč použije na dofinancování projektu Komunitní centrum Turnov SLUNCE VŠEM. Jedná se o centrum pro dospělé autisty, kde Spolek SLUNCE VŠEM bude jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb provozovat služby Centra denních služeb pro osoby s mentálním postižením a autismem.  Již bývalé vedení LK podpořilo tohoto poskytovatele účelovou investiční dotací z rozpočtu kraje ve výši 3 500 000 Kč. Finanční výdaje spojené se stavbou centra ale překračují původně poskytnutou částku a realizátor stavby požádal LK o dofinancování ve výši 1 000 000 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu činí necelých 6 mil Kč vč. DPH.

Provoz centra pro 12 míst pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem je plánován od roku 2015. Protože se jedná o ojedinělého poskytovatele v LK pro uvedenou cílovou skupinu, Rada LK a Zastupitelstvo  tuto žádost schválily.

Viz také video: https://www.youtube.com/watch?v=0C-73-Faf90
Viz také video: https://www.youtube.com/watch?v=jsWH4rYB9aI

Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje, jiri.langer@kraj-lbc.cz

Zpět