LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL CENTRUM PRO OSOBY S AUTISMEM V TURNOVĚ

22.08.2012 22:16
n201208221847_sso_33_012_sluncevsemRada kraje souhlasila s poskytnutím účelové investiční dotace občanskému sdružení SLUNCE VŠEM se sídlem v ulici Jana Palacha v Turnově ve výši 3,5 mil. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby Komunitního centra Turnov. Jedná se o finanční prostředky určené na výstavbu objektu v Turnově, který bude sloužit jako Centrum denních služeb. „Toto centrum bude sloužit dospělým klientům s těžkým mentálním postižením a autismem. Objekt budou moci využívat i další subjekty poskytující sociální služby či zabezpečující volnočasové aktivity v sociální oblasti, například pro seniory,“ uvedl radní pro sociální věci Pavel Petráček (ČSSD).

Vznik Komunitního centra Turnov je v souladu se strategickým dokumentem Libereckého kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2009 - 2013. Návrh musí ještě odsouhlasit Zastupitelstvo LK na svém srpnovém zasedání. (Turnovští zastupitelé mají v srpnu jednat o podmínkách přenechání pozemku na stavbu centra – pozn. red.)
Oficiální slavnostní otevření CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLUNCE VŠEM, které bude sloužit dospělým klientům s těžkým mentálním postižením s autismem, se koná v prostorách nového centra v ulici Jana Palacha (objekt mateřské školy) v úterý 4. září 2012 od 15.00 hodin.

Občanské sdružení SLUNCE VŠEM
V Turnově už dlouhá léta funguje u nádraží velmi kvalitní Dětské centrum Sluníčko, do kterého dojíždějí rodiče s postiženými dětmi z Mnichova Hradiště, Lomnice nad Popelkou, Semil, Liberce, Turnova a okolních obcí. Nyní zde docházku ukončila první generace těžce mentálně postižených autistů, kteří dovršili dospělý věk. Co dál? Existuje v Libereckém kraji nějaké pokračování péče o takto postižené, aniž by museli opustit prostředí svého domova a zároveň měli možnost se dále socializovat? Tak se začali ptát rodiče dospívajících autistů. Odpovědět si museli sami. Žádné zařízení není.
Jako první krok rodiče těchto postižených dětí v roce 2004 založili občanské sdružení SLUNCE VŠEM. Zakládající členky a zároveň maminky se začaly začleňovat do veřejného života, navázaly spolupráci s městem Turnov a Krajským úřadem v Liberci, vytvořily klubovnu pro odpolední aktivity s dětmi. Popsat celé ty roky, například od získávání finančních prostředků, informací, zkušeností či kontaktů, by bylo dlouhé. Tak možná postačí, že po letech usilovného snažení stojí tato aktivita u jednoho z hlavních cílů: Občanské sdružení SLUNCE VŠEM poskytuje od 1. července 2012 novou sociální službu pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem. V září bude otevřeno Centrum denních služeb, navazujícím krokem by potom měla být výstavba samostatného objektu. Předsedkyní sdružení je Marcela Kurfirstová. Více na www.sluncevsem.cz.

(Zdroj: Oficiální tisková zpráva Libereckého kraje)


Zpět