Tak „našlapáno“ jako v úterý 5. prosince odpoledne snad v turnovském Centru denních služeb SLUNCE VŠEM ještě nebylo. Víc jak třicet dětí a dospělých s nějakou formou hendikepu se přišlo pobavit, zazpívat, zahrát divadlo, a také se trochu bát. Dorazili také jejich sourozenci, učitelé, rodiče, babičky a pochopitelně i přátelé spolku SLUNCE VŠEM, který tradiční Mikulášskou nadílku pořádal.

Děkujeme ředitelce ZŠ speciální (ul. Zborovská) Jaroslavě Štoudkové, učitelkám a asistentkám, které s dětmi z této školy připravily skvělé divadelní představení, firmě Batlička za sponzorský dar v podobě vitamínů a všem, kteří si našli čas, a chtěli ho strávit společně s námi. Jak už bylo uvedeno na začátku, bylo plno. Ale krásně plno…
Bohuslava Charousková