NADACE EURONISA PODPOŘILA DVĚ TURNOVSKÉ ORGANIZACE

06.02.2019 19:00

Výtěžek 16. ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé“ byl v úterý 5. února předán dvěma turnovským neziskovým organizacím – Mateřské a základní škole Sluníčko a spolku Slunce všem. Jak uvedla místostarostka Petra Houšková, oběma organizacím patří poděkování za péči o hendikepované děti a dospělé.

Ředitel Nadace Euronisa Petr Dušák přiblížil fungování nadace, která za 23 let své existence rozdělila 35 milionů korun mezi 324 organizací pečujících o hendikepované děti, ale třeba i matky v tísni či seniory. Výtěžek 16. ročníku veřejné sbírky byl 130 tisíc korun, které byly rozděleny mezi 10 organizací v pěti městech Libereckého kraje. „Nadace Euronisa byla na pomoc potřebným založena v roce 1995, lidé ji znají a důvěřují ji,“ zdůvodnil Petr Dušák, proč se daří peníze od lidí na konkrétní projekty vybrat. Současně poděkoval všem partnerům, kteří se podíleli ať už finančně či materiálně na uskutečnění sbírky. Jeho velký dík zvláště směřoval studentům škol, kteří se sbírkou pomáhali přímo v ulicích. V Turnově to byli studenti gymnázia a Střední zdravotnické školy.

„Spolek Slunce všem spolupracuje s nadací již dlouhé roky, v našem denním centru poskytujeme péči dospělým klientům s těžkou formou autismu a poruchami chování, jsme jediné zařízení svého druhu v Libereckém kraji. Poskytujeme také odlehčovací služby a do budoucna bychom rádi poskytovali i pobytové služby,“ vedla statutární zástupkyně spolku Slunce všem Marcela Kurfirstová. Částku ve výši 10 tisíc korun zde chtějí použít na dovybavení keramické dílny.
Stejnou částku získala také Mateřská a základní škola Sluníčku v ulici Kosmonautů. Ředitelka školy Dagmar Rakoušová přiblížila zde poskytovanou péči o děti s kombinovaným postižením i práci standardní mateřské školy. V letošním roce by tu měla vzniknout přístavba, kde budou poskytovány další služby hendikepovaným. Peníze z veřejné sbírky zde poslouží na pořízení světelných efektů do terapeutické místnosti, kde se provádí senzomotorická stimulace dětí trpících mentálním postižením či kombinovanými vadami.

 

Zpět