NOVÉ DENNÍ CENTRUM PRO AUTISTY VYROSTE DÍKY KRAJI V TURNOVĚ

04.09.2012 21:54

 

Situace kolem Komunitního centra denních služeb pro těžce mentálně postižené s autismem v Turnově se díky radním a zastupitelům Libereckého kraje konečně pohnula kupředu. Občanské sdružení SLUNCE VŠEM  obdrželo celkem 3,5 milionu korun, které použije na uhrazení stavby objektu v Turnově, který bude sloužit jako centrum denních služeb především pro dospělé klienty postižené autismem, ale přístupné bude i lidem s jinými vážnými mentálními poruchami.

 

„Centrum jsme podpořili, protože takové zařízení v regionu je potřebné. Není výhradně určené jenom dospělým klientům s těžkým mentálním postižením a autismem. Naopak počítáme s širším využitím. Prostor tady najdou i subjekty poskytující sociální služby či zabezpečující volnočasové aktivity v sociální oblasti, například  pro seniory,“ uvedl radní pro sociální věci Pavel Petráček (ČSSD).

 

Autismus je diagnóza veřejnosti poměrně známá. Přispěly k tomu především hollywoodské filmy, které svého času dojaly snad každého z nás - ať už jde o kultovní snímek Rain Man či novější Mercury s Brucem Willisem. Reálný život, je bohužel mnohem složitější než filmový příběh - autismus má obrovský dopad především na rodiny takto postižených, které si musejí zvyknout na naprosto specifický režim. I těmto rodinám poskytne Centrum pomoc, například sociálně-právní.

Autismus je porucha vrozená, příčina jejího vzniku je neznámá a dosud neléčitelná. Autisté žijí ve vlastním světě, od okolí se snaží spíše izolovat. Pro jejich vývoj je klíčové klidné prostředí, opatrná socializace a nepřetržitá péče. Pomocí terapie však lze u některých autistů zlepšit jejich sociální schopnosti do té míry, že se mohou plně účastnit například speciální školní docházky. Bez odborné pomoci by přitom nemohli fungovat- a právě Centrum denních služeb v budoucnu poskytne dospělým autistům z Libereckého kraje patřičnou péči v takřka ideálním prostředí.

 

„Díky vstřícnosti příslušných úřadů a především díky podpoře místní radnice, která mimo jiné věnovala zdarma pozemek na výstavbu centra, stál celý projekt daleko méně, než se původně počítalo,“ řekl radní Petráček. „Situace přitom byla opravdu alarmující: jediným východiskem bylo často umístit takto postižené dospělé autisty do ústavu třeba stovky kilometrů od jejich blízkých. A to je pro ně právě tím nejhorším řešením, dosavadní terapie tím může přijít úplně vniveč,“ dodal.

 

Pro Liberecký kraj, který až do nynějška neměl zařízení způsobilé k péči o tyto klienty sociálních služeb, bude znamenat otevření Centra obrovský pokrok. Největší pozitivní dopad bude mít ale bez pochyby na ty, na kterých tady záleží nejvíce: na samotné postižené autisty, kteří budou mít konečně možnost žít důstojně a v odpovídajících podmínkách, tedy tak, jak je to běžné v demokratické a slušné společnosti.

SLUNCE VŠEM prozatím v Turnově otevřelo v pronajatých prostorách Centrum denních služeb, které bude slavnostně otevřeno 4. září 2012. Stavba samostatného centra z dotace od Libereckého kraje by měla začít v nejbližších měsících.

 

 

 

 

Tisková zpráva Libereckého kráje

      Květa Šírová

oddělení tiskové a vnějších vztahů

Zpět