Turnovský spolek Slunce všem, který ve vlastním objektu v Brigádnické ulici u nádraží provozuje denní centrum a odlehčovací služby pro dospělé klienty s autismem i s poruchami chování, zahájil nově rozšířený provoz odlehčovacích služeb v přístavbě stávající budovy. „Jsme jediní v regionu, kteří poskytují sociální služby pro tuto skupinu osob, byli jsme však velmi omezeni malým prostorem. To se přístavbou výrazně zlepšilo,“ uvádí předsedkyně spolku Marcela Kurfirstová. V úterý 25. srpna se zde konalo setkání zástupců firem a organizací, které se na stavbě odlehčovacích služeb podílely. Přítomni byli i hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta Turnova Tomáš Hocke.

Centrum Slunce všem v Turnově, Brigádnické ulici

„Původně se mělo slavnostní otevření konat na jaře, což nám ale překazila opatření v rámci epidemie koronaviru. I nyní v našem zařízení musíme dodržovat poměrně přísná hygienická pravidla, chtěli jsme ale pozvat alespoň ty nejdůležitější osoby, kterým jsme chtěli osobně poděkovat, protože bez úzké spolupráce mnoha lidí a organizací by naše nové zařízení vůbec nevzniklo. V plánu máme na podzim udělat ještě den otevřených dveří, to ale uvidíme, jak se situace kolem nás v souvislosti s koronavirem bude vyvíjet,“ doplnila Kurfirstová.

Odlehčovací služby Slunce všem mají k dispozici šest jednolůžkových pokojů pro děti a dospělé se zdravotním postižením ve věku od 7 do 64 let. „V přízemí poskytujeme službu denního centra pro postižené dospělé s autismem i s poruchami chování, těch k nám v současnosti dochází devět, odlehčovací služby jsou poskytovány v prvním patře se samostatným vchodem a s výtahem. Sem se klienti hlásí postupně. Rozšířili jsme i počet zaměstnanců. Odlehčovací služby, které fungují nepřetržitě vyjma státních a vánočních svátků, jsou určeny zájemcům z celého Libereckého kraje a bude-li volná kapacita, tak i hendikepovaným z okolních krajů, protože si uvědomujeme, že široko daleko žádná podobná služba k dispozici není a někdy si pečující osoby potřebují prostě jen oddychnout, nebo třeba zajít v klidu k lékaři,“ přiblížila předsedkyně spolku. Dalším přáním je při Slunci všem vybudovat nějakou formu chráněného bydlení.

„Služby denního centra pro dospělé autisty jsou de facto jediné v našem kraji, nyní k tomu přibyly odlehčovací služby. Z pozice kraje to vnímám jako potřebné zařízení, v Turnově umocněné ještě tím, že základ spolku tvoří rodiče postižených dětí. Podle modelu Turnova kraj připravuje další podobná zařízení, nejblíže je to, které má vzniknout na Rváčově u Lomnice nad Popelkou,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Kraj se podle něho nesmí zříkat odpovědnosti za rozšíření těchto potřebných služeb. Jak doplnil, daří se rozšiřovat také poradenské služby, protože děti s lehčím postižením mohou navštěvovat standardní vzdělávací zařízení, jen je třeba k tomu vytvořit podmínky.

Starosta Turnova Tomáš Hocke ocenil jistou formu zarputilosti a tah na branku, který ze spolku Slunce všem vždy pozitivně vnímal. „Gratuluji ke splnění snu. Sny se mají plnit. Přeji, aby o odlehčovací služby byl zájem, aby dobře fungovaly a aby se zde zaměstnanci a klienti dobře cítili,“ uzavřel starosta Turnova.

Základní údaje ke stavbě:
* Autorem tohoto díla je firma Profes Projekt Turnov.
* Žádost do fondů IROP a administraci projektu zpracovávala Agentura regionálního rozvoje z Liberce – Ing. Petr Dobrovský a Marek Pšenička.
* Výběrové řízení na stavbu vyhrála a stavbu provedla firma Ještědská stavební společnost – ředitel Josef Kubeš a vedoucí stavby Ing. Martin Daňhel.
* Stavební dozor prováděl Ing. Rudolf Hördler.
* Truhlářské a montážní práce v interiéru prováděla firma Truhlářství Bažant z Ohrazenic.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Náklady na celý projekt s dalším příslušenstvím jsou ve výši 12.100.293 Kč s DPH
Dotace EU a ČR – 6.829.029 Kč s DPH
Dotace LK – 4.821.842 Kč s DPH
Vlastní podíl spolku – 359.422 Kč s DPH
Obce: Ohrazenice 30.000 Kč, Pěnčín 20.000 Kč, Semily 20.000 Kč, Mnichovo Hradiště 20.000 Kč
Předfinancování projektu zajistilo město Turnov

Hejtman M. Půta se podepisuje do pamětní knihy spolku