POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU o.s.SLUNCE VŠEM

04.03.2013 20:47

 

 

Vážení přátelé ,     

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu o.s. SLUNCE VŠEM, a to v úterý 19.3.2013 od 14. 00 hod.Setkání se uskuteční v Centru denních služeb (ul. Jana Palacha). 

Program: Zpráva o činnosti v roce 2012

                Zpráva o hospodaření v roce 2012

                Zpráva revizní komise

                Plány na rok 2013

                Seznámení s výroční zprávou za rok 2012

                Diskuze

                Usnesení

                                                                                                                                                                                                                                                                                    .            Těšíme se na setkání s Vámi                                                         

 

                                                 Připomínáme, že je čas na zaplacení členských příspěvků na rok 2013. Můžete tak učinit na Valné hromadě, nebo pak osobně p. Bažantové nebo p. Charouskové

 

 

Zpět