Pozvánka

01.04.2014 22:23

 

Vážení přátelé ,Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu spolku SLUNCE VŠEM, a to ve středu 12.3.2014 od 14. 00 hod. Setkání se uskuteční v Centru denních služeb (ul. Jana Palacha). 

Program: Zpráva o činnosti v roce 2013

                Zpráva o hospodaření v roce 2013

                Zpráva revizní komise

                Plány na rok 2014

                Seznámení s výroční zprávou za rok 2013

                Volby orgánů (jejich ustanovení) dle stanov SLUNCE VŠEM

                Diskuze

                Usnesení

                                                                                                                                                                                                                                                                              .            Těšíme se na setkání s Vámi

                                                                       

 

                                               za spolek Slunce všem

                     statutární zástupce Marcela Kurfirstová

Připomínáme, že je čas na zaplacení členských příspěvků na rok 2014. Můžete tak učinit na Valné hromadě, nebo pak osobně p. Bažantové nebo p. Charouskové

 

 

 

Zpět