POZVÁNKA

08.03.2015 09:45

Vážení přátelé, Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Valnou hromadu spolku SLUNCE VŠEM, a to v úterý 31.3.2015 od 14. 00 hod. Setkání se uskuteční v novém Centru denních služeb (ul. Brigádnická 2260, naproti SOŠ Turnov). 

Program:

*   Zpráva o činnosti v roce 2014

*   Zpráva o hospodaření 2014

*   Změna ve stanovách spolku - změna adresy Centra denních služeb

*   Zpráva revizní komise

*   Plány na rok 2015

*   Prohlídka nových prostor

*   Občerstvení a volná diskuze

Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast!

Za SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, statutární zástupkyně Marcela Kurfirstová

V Turnově dne 8.3 2015

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

Členské příspěvky můžete zaplatit na místě, a to paní Jarmile Bažantové

Zpět