Pozvánka

23.04.2022 00:00

 POZVÁNÍ NA VALNOU HROMADU

Vážení členové spolku SLUNCE VŠEM,

 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na valnou hromadu ve čtvrtek 28.dubna 2022 od 15 hodin. Sejdeme se v prostorách  Centra denních služeb SLUNCE VŠEM.

 

Program: 1. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2021

                  2. Zpráva revizní komise

                  3. Informace o projektech a plán činnosti na rok 2022

                  4. Diskuse

                  5. Usnesení

 

 

Na setkání s Vámi se těší Kurfirstová Marcela, předsedkyně

 

 

V Turnově 28.3.2022

 

 

Na valné hromadě bude p. Bažantová vybírat členský příspěvek spolku

( minimální částka je stanovena 100,- na člena)

 

Prosíme o potvrzení účasti na tel.

607 791 769, slunce.vsem@seznam.cz

736 535 369, slunce.vsembazantova@seznam.cz

 

Zpět