POZVÁNKA

06.02.2016 16:35

Vážení přátelé, Dovolujeme si Vás tímto pozvat na výroční schůzi spolku SLUNCE VŠEM, a to v úterý 15.3.2016 od 15.00 hod. Setkání se uskuteční v Centru denních služeb (ul. Brigádnická 2260, naproti SOŠ Turnov).

Program:

*   Zpráva o činnosti v roce 2015

*   Zpráva o hospodaření 2015

*   Změna ve stanovách spolku

*   Zpráva revizní komise

*  Plánované rozšíření sociálních služeb ve stávajícím objektu CDS

*   Plány na rok 2016 – seznámení s projektem přístavby odlehčovacích služeb

*   Občerstvení a volná diskuze

Vzhledem k tomu, že vás chceme nejen seznámit s chystaným projektem přístavby odlehčovacích služeb, ale zároveň bychom si velmi cenili vašich případných podnětů,  prosíme o účast všech členů a příznivců spolku.

Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast!

Za SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, statutární zástupkyně Marcela Kurfirstová

V Turnově dne 6.2. 2016

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

Členské příspěvky můžete zaplatit na místě, a to paní Jarmile Bažantové.

Zpět