POZVÁNKA

19.02.2017 13:55

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na výroční schůzi spolku SLUNCE VŠEM, a to ve čtvrtek 16.3.2017 od 15.00 hod. Setkání se uskuteční v Centru denních služeb (ul. Brigádnická 2260, naproti SOŠ Turnov).

Program:

*   Zpráva o činnosti v roce 2016

*   Zpráva o hospodaření 2016

*   Zpráva revizní komise

*  Rozšíření sociálních služeb ve stávajícím objektu CDS

*  Informace o pokračování plánované přístavby odlehčovacích služeb

*   Plány a chystané akce na rok 2017

*   Občerstvení a volná diskuze

Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast!

Za SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, statutární zástupkyně Marcela Kurfirstová

V Turnově dne 21.2. 2017

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

Členské příspěvky můžete zaplatit na místě, a to paní Jarmile Bažantové.

Zpět