POZVÁNKA

27.02.2018 14:28

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na výroční schůzi spolku SLUNCE VŠEM, a to ve čtvrtek 22.3.2018 od 14.30 hod. Setkání se uskuteční v Centru denních služeb (ul. Brigádnická 2260, naproti SOŠ Turnov). 

Program:

*   Zpráva o činnosti v roce 2017

*   Zpráva o hospodaření 2017

*   Zpráva revizní komise

*  Zpráva o poskytování Odlehčovacích služeb ve stávajícím objektu CDS za rok  2017

*  Informace o pokračování plánované přístavby odlehčovacích služeb

*   Plány a chystané akce na rok 2018

*   Občerstvení a volná diskuze

Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast!

Za SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, statutární zástupkyně Marcela Kurfirstová

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

Členské příspěvky můžete zaplatit na místě, a to paní Jarmile Bažantové.

Zpět