POZVÁNKA

10.02.2019 13:04

Vážení přátelé,dovolujeme si Vás tímto pozvat na výroční schůzi spolku SLUNCE VŠEM, a to v úterý 12.3.2019 od 14.00 hod. Setkání se uskuteční v Centru denních služeb (ul. Brigádnická 2260, naproti SOŠ Turnov).

Program:

15 let činnosti SLUNCE VŠEM

*   Zpráva o činnosti v roce 2018

*   Zpráva o hospodaření 2018

*   Zpráva revizní komise

*  Zpráva o poskytování Odlehčovacích služeb v objektu CDS za rok 2018

*  Informace o pokračování plánované přístavby odlehčovacích služeb

*  Plány a chystané akce na rok 2019

*  Volby orgánů (jejich ustanovení) dle stanov spolku SLUNCE VŠEM

*   Občerstvení a volná diskuze

Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast!

Za SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, statutární zástupkyně Marcela Kurfirstová

V Turnově dne  6.2. 2019

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

Členské příspěvky můžete zaplatit na místě, a to paní Jarmile Bažantové.

Zpět