PRO RODIČE DĚTÍ S AUTISMEM JIŽ EXISTUJE V LIBERECKÉM KRAJI NADĚJE DALŠÍ PÉČE

06.09.2012 14:17
n201209060840_sso_36_012_sluncevsem„Naše sdružení vzniklo v roce 2004. Od počátku bylo naší snahou dát našim dětem nějakou důstojnou budoucnost. Díky úsilí mnoha lidí se to povedlo a k tomu ještě je tu příslib vybudování komunitního centra, které by v Turnově sloužilo nejen pro dospělé, postižené autismem,“ řekla při slavnostním zahájení provozu Denního centra občanského sdružení Slunce všem jeho předsedkyně Marcela Kurfirstová. Centrum pro dospělé klienty, postižené autismem, bylo slavnostně otevřeno v úterý 4. září. Najdete ho v turnovské ulici Jana Palacha, v části objektu, kde ještě sídlí mateřská škola a dvě ordinace pediatrů. Sdružení Slunce všem je poskytovatelem péče dospělým osobám s tímto hendikepem, což z něho činí jediné zařízení svého druhu v Libereckém kraji.

n201209060841_sso_41_012_sluncevsemV denním centru v Palachově ulici najdou útočiště klienti, kteří dosud navštěvovali dětské centrum u turnovského nádraží, kde navštěvovali speciální školu a vzdělávali se na úrovni svého stupně postižení. V dospělosti uvolnili místo dalším postiženým dětem z regionu. „Pro naše děti byl vznik následné péče životně důležitý. Nemohou zůstávat doma uzavřeny v bytech. Ve všech sociálních zařízeních v dojezdové vzdálenosti od Turnova je odmítli, nové denní centrum umožní jejich další socializaci ve společnosti,“ uvedla vedoucí zařízení Bohuslava Charousková. Protože se ale nepodařilo získat v letošním roce finanční prostředky na asistentky, fungují v této profesi samotné maminky postižených klientů. V příštím roce by se už turnovské centrum mělo začlenit mezi poskytovatele sociálních služeb v Libereckém kraji se vším všudy.

201209060840_sso_37_012_sluncevsem

Nové prostory byly nalezeny díky pochopení zástupců města. Jak při slavnostním zahájení provozu zaznělo, zejména díky místostarostovi Jaromíru Pekařovi a vedoucí sociálního odboru Haně Kocourové. Centrum tak splňuje současné potřeby těchto hendikepovaných, nicméně, až bude vzhledem k věku muset ve stacionáři u nádraží skončit další skupina postižených, bude třeba v rámci regionu, resp. kraje vybudovat větší centrum pro dospělé s diagnozou autismus.

„S jídlem roste chuť. Z počátku jsme nevěděli, jak novou službu koncipovat, jaké si stanovit cíle. Nejdříve to byly prostory, nyní je to výstavba komunitního centra, kdo ví, co si na nás členky tohoto sdružení připraví příště,“ řekl s úsměvem místostarosta Pekař, který přestřižením pásky provoz centra oficiálně zahájil. Jak s nadsázkou připomněla předsedkyně Kurfirstová, sdružení Slunce všem má připraven „strategický“ plán do roku 2020. To již bude stát nejen nové komunitní centrum u nádraží, ale i by mělo být k dispozici chráněné bydlení pro postižené.

201209060840_sso_38_012_sluncevsem

„Problematiku mentálně a tělesně postižených včetně autistů sleduji již dlouhé roky. S některými postiženými spolupracujeme i v rámci akcí městské knihovny, je to pro mě srdeční záležitost,“ přiblížila Eva Kordová, knihovnice a radní města. „Myslím, že největší poděkování zaslouží především maminky postižených dětí. Nebýt jejich úsilí, težko by nějaké centrum vzniklo. Dokázaly jít za svým cílem, podařilo se jim oslovit a získat na svoji stranu lidi, kteří chtějí naslouchat a mohou pomoci.“

Jak zdůraznil přítomný senátor Jaromír Jermář (ČSSD), nové centrum je potvrzením skutečnosti, že humanismus u nás má tradici: „Solidarita je nutná, měli bychom umět najít dostatek prostředků, jak pomáhat těm, kteří v životě neměli takové štěstí jako my ostatní. Přál bych si, aby to pomyslné slunce svítilo všem.“ Setkání se zúčastnili i dva kandidáti na senátora, kteří se o tento post ucházejí v nadcházejících říjnových volbách. Podle Karla Stannera (TOP 09) by se společnost měla postarat o staré, nemocné a lidi s hendikepem, lidé v zákonodárných sborech by měli umět pomoci podobným aktivitám, jako je ta v Turnově. „Žijeme své životy, chcete-li příběhy. Měl jsem možnost na některých projektech pro hendikepované spolupracovat, vím, co to stojí úsilí přání dotáhnout do úspěšného konce. Proto klobouk dolů před všemi, kteří za projektem denního centra pro autisty v Turnově stojí,“ konstatoval Adolf Beznoska (ODS).

201209060840_sso_39_012_sluncevsem

Cestu do centra v ulici Jana Palacha našli i další zastupitelé města Martina Pokorná a Ivan Kunetka (Turnovská koalice), starosta Pěnčína Karel Bičík, místostarostka Ohrazenic Jana Rozumová (obě obce dlouhodobě podporují o. s. Slunce všem), ředitelky Speciální školy v Turnově Jaroslava Štoudková a Dětského centra Dagmar Rakoušová, vedoucí odboru sociálních věcí turnovské radnice Hana Kocourová, členové a přátelé o. s. Slunce všem, rodinní příslušníci a další hosté. „Vznikem denního centra pro autisty jsme splnili jeden z hlavních bodů komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku, jsem tomu velmi ráda. Spolupráce s naším sdružením probíhá hlavně na poradenské úrovni, mezi našimi klienty je přece jenom velký rozdíl, nicméně nabídka služeb Denního centra Slunce všem přesně zapadá do potřebných aktivit v našem regionu,“ doplnila Luďka Kanclířová ze sdružení Fokus Turnov, které se stará především o duševně nemocné dospělé klienty.

VÝSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA V TURNOVĚ
Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 30. srpna odsouhlasili většinou 23 hlasů dar o. s. Slunce všem v podobě pozemku vedle střední školy u turnovského nádraží (bývalá Integrovaná střední škola) na výstavbu komunitního centra. To byla jedna z podmínek pro udělení dotace z Libereckého kraje na výstavbu tohoto objektu ve výši 3,5 mil. Kč. Dotace byla právě podmíněna vlastnictvím pozemku, resp. příslibem města záměr dále podporovat. „Jako krajský zastupitel vím, kolik stálo úsilí, podobnou částku dostat jako dotaci kraje do Turnova. Proto všem okolo sdružení Slunce všem upřímně gratuluji,“ řekl na zasedání zastupitelů Tomáš Sláma (ODS). Eva Kordová (Nezávislý blok) připomněla, že komunitní centrum u nádraží splňuje i další potřeby lidí v této lokalitě, protože kromě hendikepovaných bude sloužit například i pro setkávání seniorů a dalších skupin obyvatel. Výstavbu komunitního centra podporuje i turnovská organizace ČSSD, byl to především zastupitel Tomáš Hudec, který vedl jednání se svým stranickým kolegou, zástupcem hejtmana Libereckého kraje Pavlem Petráčkem. Výsledkem je plná podpora krajského úřadu.

201209060840_sso_40_012_sluncevsem

K turnovskému záměru vydal oficiální tiskovou zprávu i Liberecký kraj. Přinášíme ji v plném znění:

NOVÉ DENNÍ CENTRUM PRO AUTISTY VYROSTE DÍKY KRAJI V TURNOVĚ
Situace kolem Komunitního centra denních služeb pro těžce mentálně postižené s autismem v Turnově se díky radním a zastupitelům Libereckého kraje konečně pohnula kupředu. Občanské sdružení SLUNCE VŠEM obdrželo celkem 3,5 milionu korun, které použije na úhradu stavby objektu v Turnově, který bude sloužit jako centrum denních služeb především pro dospělé klienty postižené autismem, ale přístupné bude i lidem s jinými vážnými mentálními poruchami.

n201209060858_sso_42_012_petracek„Centrum jsme podpořili, protože takové zařízení v regionu je potřebné. Není výhradně určené jenom dospělým klientům s těžkým mentálním postižením a autismem. Naopak počítáme s širším využitím. Prostor tady najdou i subjekty poskytující sociální služby či zabezpečující volnočasové aktivity v sociální oblasti, například  pro seniory,“ uvedl radní pro sociální věci Pavel Petráček (ČSSD).

Autismus je diagnóza veřejnosti poměrně známá. Přispěly k tomu především hollywoodské filmy, které svého času dojaly snad každého z nás - ať už jde o kultovní snímek Rain Man či novější Mercury s Brucem Willisem. Reálný život je, bohužel, mnohem složitější než filmový příběh. Autismus má obrovský dopad především na rodiny takto postižených, které si musejí zvyknout na naprosto specifický režim. I těmto rodinám poskytne nové centrum pomoc, například sociálně-právní.
Autismus je porucha vrozená, příčina jejího vzniku je neznámá a dosud neléčitelná. Autisté žijí ve vlastním světě, od okolí se snaží spíše izolovat. Pro jejich vývoj je klíčové klidné prostředí, opatrná socializace a nepřetržitá péče. Pomocí terapie však lze u některých autistů zlepšit jejich sociální schopnosti do té míry, že se mohou plně účastnit například speciální školní docházky. Bez odborné pomoci by přitom nemohli fungovat. Právě Centrum denních služeb Slunce všem v budoucnu poskytne dospělým autistům z Libereckého kraje patřičnou péči v takřka ideálním prostředí.

„Díky vstřícnosti příslušných úřadů a především díky podpoře místní radnice, která mimo jiné věnovala zdarma pozemek na výstavbu centra, stál celý projekt daleko méně, než se původně počítalo,“ řekl radní Petráček. „Situace přitom byla opravdu alarmující. Jediným východiskem bylo umístit takto postižené dospělé autisty do ústavu třeba stovky kilometrů od jejich blízkých. A to je pro ně právě tím nejhorším řešením, dosavadní terapie tím může přijít úplně vniveč,“ dodal.

Pro Liberecký kraj, který až do nynějška neměl zařízení způsobilé k péči o tyto klienty sociálních služeb, bude znamenat otevření Denního centra Slunce všem obrovský pokrok. Největší pozitivní dopad bude mít ale bez pochyby na ty, na kterých tady záleží nejvíce - na samotné postižené autisty, kteří budou mít konečně možnost žít důstojně a v odpovídajících podmínkách, tedy tak, jak je to běžné v demokratické a slušné společnosti.
Stavba komunitního centra z dotace Libereckého kraje by měla začít v nejbližších měsících.

Zpět