RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PAVEL SVOBODA NAVŠTÍVIL TURNOVSKÉ CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB SLUNCE VŠEM

06.07.2018 20:55

V rámci seznamování se se sociálními zařízeními, které Liberecký kraj podporuje, navštívil 19. června náměstek hejtmana Pavel Svoboda (ČSSD), který má na starosti resort sociálních věcí Libereckého kraje, CDS Slunce všem v Turnově, které poskytuje péči dospělým lidem s autismem. Prohlédl si objekt a seznámil se podrobně se záměrem spolku Slunce všem, a sice výstavbou nového patra. Tam by měly být poskytovány odlehčovací služby, které budou sloužit potřebným z celého Libereckého kraje.

Spolek již získal dotaci z IROP EU, takže naděje na vybudování nových služeb je reálná. „Jsem ráda, že zájem kraje o problematiku péče o těžce mentálně postižené s autismem je nadstandardní. Cítíme obrovskou podporu od hejtmana Martina Půty a mnohých dalších. Snad se neurazí, když je nebudu všechny jmenovat. Liberecký kraj se na výstavbě našeho centra finančně podílí, takže zájem pana radního je pochopitelný. Seznámili jsme ho s projektem, dalšími plány spolku a také s našimi klienty. Je totiž vždy prospěšné, když ti, co rozhodují, mají konkrétní zážitek,“ říká Marcela Kurfirstová, statutární zástupkyně spolku.

„Velmi mile nás překvapilo, že o návštěvu u nás projevil zájem i MUDr. Ladislav Horák, který je kandidátem do Senátu. Dorazili také krajský zastupitel Tomáš Hudec a Milan Vašák z ČSSD, kteří v Turnově dlouhodobě CDS Slunce všem podporují a patří do okruhu přátel našeho spolku,“ dodala předsedkyně spolku.

 

Zpět