Schůze členů a přátel spolku SLUNCE VŠEM (fotogalerie).

01.04.2018 14:17

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhla v CDS výroční schůze spolku SLUNCE VŠEM. Statutární zástupkyně Marcela Kurfirstová na úvod všechny přítomné seznámila s tím, jak probíhal rok 2017 v samotném spolku, k tomu podala i podrobné informace o fungování a činnostech CDS, jehož je spolek zřizovatelem.

Přítomné seznámila s odchodem Jarmily Bažantové, která ze zdravotních důvodů již nemůže v CDS pracovat, ale nadále se bude aktivně zapojovat do činnosti spolku. Dále se věnovala odlehčovacím službám, které byly v CDS v roce 2017 poskytovány jedenáckrát, a to jak v režimu pobytovém, tak i ambulantním. Tato sociální služba bude pokračovat v podobném rozsahu i v roce 2018.

M. Kurfirstová zodpověděla také veškeré dotazy a zároveň informovala o pokračování přístavby odlehčovacích služeb na stávající objekt. Členové a přátelé spolku byli podrobně informováni o všech krocích, které jsou podnikány. 

Přítomní byli i podrobně seznámeni s hospodařením (B.Charousková), plány a chystanými akcemi na rok 2018 a se zprávou revizní komise. 

Členská základna vzala veškeré informace na vědomí a stejně jako v roce 2017 uložila zástupcům spolku, aby učinili veškeré kroky k naplnění programu spolku, jehož zásadní částí je právě výstavba odlehčovacích služeb.

Bohuslava Charousková

Zpět