Schůze členů a přátel spolku SLUNCE VŠEM (fotogalerie).

22.03.2017 18:51

Scházíme se každoročně, ani letošní rok nebyl výjimkou. Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhla v CDS výroční schůze spolku SLUNCE VŠEM. Statutární zástupkyně Marcela Kurfirstová všechny přítomné seznámila s tím, jak šel rok 2016 v samotném spolku, k tomu podala i podrobné informace o fungování a činnostech CDS, jehož je spolek zřizovatelem. Zmínila i příjem nového uživatele služeb, takže nyní centrum navštěvuje sedm klientů.

Největší prostor byl ovšem věnován jednomu z dalších bodů programu, a to rozšíření sociálních služeb ve stávajícím objektu. Tento požadavek členské základny z roku 2016 byl splněn a od ledna 2017 SLUNCE VŠEM poskytuje odlehčovací služby (podrobnosti najdete na webových stránkách spolku). M. Kurfirstová zodpověděla také veškeré dotazy a zároveň informovala o pokračování plánování přístavby odlehčovacích služeb na stávající objekt. Přítomní byli i podrobně seznámeni s hospodařením, plány a chystanými akcemi na rok 2017 a se zprávou revizní komise. 

Členská základna vzala veškeré informace na vědomí a stejně jako v roce 2016 uložila zástupcům spolku, aby učinili veškeré kroky k naplnění programu spolku, jehož zásadní částí je právě výstavba odlehčovacích služeb.

Pod čarou…O pohoštění se postarali klienti (za pomoci asistentek). Pekl se štrůdl, všem chutnalo a ještě zbylo na druhý den. Pracanti si také pochutnali, ke kávičce…

Zpět