Dále se na podpoře naší činnosti podíleli: Nadace B. J. Horáčka Českému ráji; Ještědská stavební společnost Liberec; Autodoprava Jaroslav Vídeňský, Mnichovo Hradiště; Truhlářství Bažant, Ohrazenice; obce Pěnčín a Ohrazenice, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o, Liberec. Firmy: KAMAX Turnov; Optika Jičín – Jiří Bíma; Potraviny Family, Nádražní ulice, Turnov; Květiny u Marušky, Ohrazenice; MT OIL Pěnčín; Ovocnářská farma Thoř Pěnčín; Final s. r. o – obaly, Příšovice.
Jednotlivci: MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Jana Čepková, MUDr. Vladimír Brunclík – všichni z Turnova. A v neposlední řadě zaměstnanci firmy KAMAX Turnov.

Na závěr bychom chtěli poděkovat členům a příznivcům spolku SLUNCE VŠEM a mnohým dalším, kteří přijdou a třeba donesou maličkost, něco pro radost nebo jen zazvoní a zeptají se, jestli něco nepotřebujeme. To je totiž obrovská věc, chtít dělat něco pro druhé. Děkujeme, že nám pomáháte.

Marcela Kurfirstová, statutární zástupkyně spolku SLUNCE VŠEM
Bohuslava Charousková, vedoucí CDS SLUNCE VŠEM
Anna Brandsteinová, vedoucí odlehčovací služby SLUNCE VŠEM

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, je poskytovatelem sociálních služeb pro děti a dospělé těžce mentálně postižené s autismem i s poruchami chování. Své služby nabízí ve vlastním objektu v turnovské Brigádnické ulici, čp. 2260 v Centru denních služeb a od roku 2020 v odlehčovacích službách SLUNCE VŠEM.