SLUNCE VŠEM opět v modrém. (Obrazový materiál naleznete ve fotogalerii).

05.04.2015 12:40

Stává se to pomalu tradicí. Druhý dubnový den je veden jako Světový den autismu a barvou, která tento den symbolizuje, je modrá. Proto se opět klienti i asistentky dostavili v modrém oblečení a den určený pro postižené autismem si užili a oslavili. „ K tomuto svátku se připojujeme několik let a je vidět, že i společnost ho bere na vědomí čím dál víc“, říká Marcela Kurfirstová a dodává „ nejde jen o upozornění, že nějaké takové postižení je, ale zároveň tento den slouží k osvětě, k většímu povědomí a je tu i zpětná vazba. Modře se totiž nasvěcují například úřady, veřejné budovy. Takže i samotní postižení vidí, že nejsou většinové společnosti lhostejní a že i oni mají své místo na světě.“

Co dodat. Modrý den jsme oslavili už v nové budově Centra denních služeb, kdo by si to před rokem pomyslel. Atmosféra byla veselá a nejlepší fotografii jsme vybrali do soutěže, která se vyhlašuje v Praze.

Bohuslava Charousková

Den autismu neboli World Autism Awareness Day byl přijat 18. 12. 2007 Valnou hromadou OSN.

 

Zpět