SLUNCE VŠEM se připojilo k celosvětové kampani za porozumění problematice autismu: „Light it up blue“- „Rozsviťme se modře“

06.04.2014 21:57

Druhý dubnový den je v kalendáři veden jako Světový den autismu. I v Centru denních služeb v Turnově  se proto slavilo. Klienti i asistentky přišli v modrém oblečení a po celý den byly v centru zapáleny modré svíčky. Došlo i na změny režimu. Klienti v den svého svátku nemuseli v prostírat  a omývat  talířky po svačině. Což přijali s velkou radostí. Asistentky pro ně také připravily malý dárek.

SLUNCE VŠEM se tradičně připojuje k tomuto svátku, který společnost bere na vědomí stále víc. Základním cílem je, že tento den by měla být veřejnost informována o autismu a aby zároveň mohla vyjádřit zpětně svůj zájem o tuto problematiku.Je proto velmi pozitivní, že stále více firem a společností   nasvěcuje svoje budovy modrým světlem a lidé, kterým není problematika autismu  lhostejná, si zase v tento den obléká modré oblečení.

A proč právě tato barva? Jako každá, i ona má totiž svůj význam. Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření. A to je právě jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Symbolem autismu je motiv puzzle, které má čtyři barvy: tmavomodrou, světlemodrou, žlutou a červenou. Americká organizace Autism speaks používá jako logo modrý dílek puzzle, od toho se odvíjí celá "modrá kampaň".

Den autismu neboli World Autism Awareness Day byl přijat 18. 12. 2007 Valnou hromadou OSN.

Zpět