SMUTNÁ ZPRÁVA...

11.02.2013 22:07
n201302111622_sso_07_013_kurfirst„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat…“ S velkým smutkem v srdcích oznamujeme, že nás navždy opustil pan Slavomír Kurfirst, který stál u zrodu našeho občanského sdružení SLUNCE VŠEM a byl jedním ze zakládajících členů. Slavomír Kurfirst zemřel náhle v pátek 8. února v odpoledních hodinách ve věku nedožitých 55 let.
Kdož jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádný člověk není ostrov
sám pro sebe,
každý je kus nějakého kontinentu,
část nějaké pevniny. Jestliže moře
spláchne hroudu, je Evropa menší, 
jako by to byl nějaký mys, jako by
to byl statek tvých přátel nebo tvůj.
Smrtí každého člověka je mne méně,
neboť jsem část lidstva.
A proto se nikdy nedávej ptát,
komu zvoní hrana.
Zvoní tobě.
                              (John Donne)
Zpět