SPOLEK SLUNCE VŠEM: DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE...

19.12.2014 20:49
n201412192015_sso_98_014_sluncevsemTentokrát začneme trochu zeširoka. Slovo „solidarita“ pochází z latinského solidus, což přeloženo znamená pevný, celistvý. A pod tímto pojmem se obvykle skrývá dobrovolná společenská soudružnost a vzájemná pomoc mezi lidmi. Tolik inspirace Wikipedií. Solidaritu také většinou doprovází skromnost a neokázalost, jednoduše lidé pomohou a nečekají na slova díků. Snad proto má tato forma podpory těch, kteří to potřebují, o to větší hodnotu. Jistě ale nebudeme mít odlišný názor na to, že děkovat se má. A spolek SLUNCE VŠEM má hned několik důvodů k tomu, aby veřejně vyjádřil svou vděčnost právě za solidárnost.

n201412192015_sso_99_014_sluncevsemV hale TSC v Turnově u nádraží proběhl 29. listopadu dobročinný bazar na podporu dospělých, těžce mentálně postižených s autismem, kteří navštěvují turnovské Centrum denních služeb v ulici Jana Palacha. Tato forma podpory zatím nemá u nás takovou tradici, ale někde se začít musí. Alespoň tak nám to vysvětlila hlavní organizátorka Jitka Karásková. S uskutečněním akce jí pomáhal manžel, dcera Martina a Zuzana Richtrová, kteří věnovali spoustu svého volného času a energie na podporu našeho spolku. Výtěžek v hodnotě 5.150 Kč byl předán spolku SLUNCE VŠEM. Děkujeme jak těm, kteří bazar pořádali, tak i lidem, kteří si přišli něco zakoupit a tím nás podpořili.

n201412192015_sso_100_014_sluncevsemVelkou radost jsme měli z nabídky Základní školy Kobyly-Nechálov (budova školy na snímku). Uspořádají vánoční jarmark a část výtěžku darují našemu spolku. Jarmark se uskutečnil 28. listopadu a SLUNCE VŠEM získalo finanční dar ve výši 5.700 Kč. Velmi děkujeme ředitelce školy Martině Pichrtové a učitelce Jitce Plotové, která měla organizaci jarmarku na starosti. 

n201412192015_sso_101_014_sluncevsemJiž několik let patří na vánočních trzích v Turnově prodejní stánek SLUNCE VŠEM s drobnostmi, které za pomoci asistentek vytváří naši klienti, ke stálicím této akce. Chceme touto cestou poděkovat městu Turnov, že dává možnost se touto formou prezentovat nejen nám, ale i ostatním neziskovým organizacím, spolkům a školám. Zároveň chceme touto cestou poděkovat všem, kteří si k našemu stánku přišli nějaký náš výrobek zakoupit a tím nás podpořili.


A na závěr bychom rádi vyjádřili svůj dík Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Libereckému kraji, městu Turnov, obecním úřadům v Pěnčíně a Ohrazenicích, Družstvu umělecké výroby Granát Turnov, nadaci EURONISA Liberec, Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji a Nadaci Preciosa za podporu a MUDr. Heleně Letákové, MUDr. Vladimíru Brunclíkovi, Tomáši Hudcovi, Jiřímu Mikulovi, Mgr. Martině Pokorné, MUDr. Jiřímu Trněnému a firmě MT Oll s.r.o. Pěnčín za sponzorské dary.

Za spolek SLUNCE VŠEM Marcela Kurfirstová a Bohuslava Charousková
 

 

Zpět