SPOLEK SLUNCE VŠEM ZAČAL STAVĚT ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

19.07.2019 20:50
Začátkem července začala výstavba druhého patra stávající budovy Centra denních služeb (CDS) SLUNCE VŠEM v turnovské Brigádnické ulici. Zde jsou od roku 2014 stejnojmenným spolkem poskytovány sociální služby pro dospělé, těžce mentálně postižené s autismem i s poruchami chování.

Jak uvedla statutární zástupkyně spolku, Marcela Kurfirstová, samotné centrum má nyní naplněnou kapacitu. Proč ale odlehčovací služby? „Jsou velmi důležité, ne-li zásadní. Cílem služeb je nabídnout pečujícím o hendikepované potřebný odpočinek, poskytnout pomoc a podporu v jejich náročné a každodenní péči o svého člena rodiny. Odlehčovací služby jim umožní načerpat nové síly a energii. Když to zjednoduším: Naše služby budou pomáhat jak samotným hendikepovaným v rámci možnosti se začlenit a socializovat, tak i těm, kteří si v náročné péči o své blízké často nemohou dovolit vyřešit své zdravotní problémy, natož jet na dovolenou,“ přibližuje Kurfirstová.

Odlehčovací služby budou sloužit všem věkovým skupinám s různými hendikepy. Přístavba bude bezbariérová. Finančně se podílí IROP, Liberecký kraj a SLUNCE VŠEM, z. s. Projektová dokumentace je z dílny Profes Projektu, spol. s r. o. Turnov. Žádost do fondů IROP a administraci projektu zpracovává Agentura regionálního rozvoje Liberec. Stavební práce provádí na základě výběrového řízení Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. z Liberce. Cena celého díla je 11.650.871 Kč s DPH.

redakce TvA

Konečná podoba centra

 

 

Zpět