SVĚTOVÝ DEN AUTISMU V TURNOVĚ

17.04.2012 08:54

n201204091551_sso_14_012_sluncevsemDruhý dubnový den je v kalendáři veden jako Světový den autismu. V rámci tohoto dne také probíhá mezinárodní kampaň s názvem „Light It Up Blue“, která se ve světě stala již tradicí. Firmy a společnosti nasvěcují svoje budovy modrým světlem a lidé, kterým není problematika autismu (ZDE) lhostejná, si zase v tento den oblékají modré oblečení. Proč právě tato barva? Jako každá, i ona má totiž svůj význam. Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření. A to je právě jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Občanské sdružení SLUNCE VŠEM, které vzniklo v Turnově v roce 2004 na podporu lidí postižených právě autismem, tento den oslavilo také. „Sešli jsme se v naší klubovně v Sobotecké ulici, abychom si den autistů připomněli, i u nás převládala modrá barva,“ uvedla předsedkyně sdružení Marcela Kurfirstová. „Zároveň je to pro nás takové malé loučení. Klubovnu budeme pomalu opouštět, díky městu Turnov jsme získali do pronájmu prostory v budově mateřské školy v Palachově ulici naproti gymnáziu. Od července zde otevřeme v rámci našeho sdružení Centrum denních služeb pro dospělé klienty s těžkým mentálním postižením a autismem. Vznikem toho centra se nám podařilo přirozeně navázat na zdejší stacionář, resp. Dětské centrum u nádraží, kam naše děti dosud docházely, a kde již vzhledem k věku končí.“

Jak Marcela Kurfirstová dodala, velmi si váží podpory, kterého se sdružení dostává. „Snad už je doba, kdy autismus byl brán jako něco neexistujícího, za námi. Doufám, že naše stěhování je začátek něčeho, co bude pro naše věčné děti nejen jistotou, ale i radostí. Současně bude centrum v Palachově ulici sloužit i dalším zájemcům z řad postižených autismem, ať už dětí, jejich rodičů či dospělých. Kromě denní péče tu bude k dispozici i poradenské středisko pro široké okolí,“ dodala Kurfirstová, která je sama matkou postiženého dítěte. Turnovské centrum denních služeb pro postižené autismem bude jediné svého druhu v Libereckém kraji.

Zpět