Termíny pro odlehčovací služby

08.09.2019 19:59

Vyhlašujeme nové termíny pro odlehčovací služby

20 - 23. září

4 - 6. října

18. - 20. října

Zájemci se mohou informovat na

č. 607 791 769 Kurfirstová Marcela, ředitelka

č.605 107 813 Charousková Bohuslava, vedoucí služby

Zpět