V novém, v pořadí druhá... Schůze spolku SLUNCE VŠEM (fotogalerie)

19.03.2016 14:42

15.3. 2016 proběhla v CDS výroční schůze spolku SLUNCE VŠEM. Ta měla mimo základní zprávy (o činnosti, o hospodaření a zpráva revizní komise) na programu dva, zato pro budoucnost velmi zásadní, body. Odlehčovací služby. A to právě ve dvou podobách. Jednak šlo o registraci nové sociální služby ve stávajících prostorách centra, plánované od ledna 2017. A souběžně s tím výstavbu nového patra na budovu CDS, kde by mohly být odlehčovací služby poskytovány výrazně většímu počtu postižených z více hendikepovaných skupin.

Statutární zástupkyně spolku Marcela Kurfirstová veškeré kroky ohledně problematiky odlehčovacích služeb, které byly podniknuty či které se chystají, přiblížila a vysvětlila. Přítomní se seznámili se studií projektu stavby samotné, byli informováni i s plánovaným provozem. Zájem o tuto službu je opravdu enormní, a jak uvedla Kurfirstová, už dnes je mezi rodiči a pečovateli postižených dětí a dospělých vnímána absence odlehčovacích služeb velmi citelně. Členská základna spolku proto uložila předsedkyni, aby učinila veškeré kroky k naplnění programu spolku, jehož zásadní částí je právě výstavba odlehčovacích služeb.

Dalším bodem programu byla změna stanov. Byla schválena a podrobnosti naleznete jak ve Výroční zprávě pro rok 2015, která bude zveřejněna na webových stránkách SLUNCE VŠEM, tak po právně dokončené změně i v samotných stanovách (zveřejněno tamtéž).

Na závěr, trochu méně formálně…

Účast byla skutečně velká, jsme za to rádi. Tradičně za město Turnov přišla paní Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí, stavil se i bývalý místostarosta, pan Jaromír Pekař. Jeho zájem o náš spolek s odchodem z jeho funkce na radnici neskončil. Je milé zjistit, že jeho interes o nás nebyl jen z rodu povinnosti, ale ze skutečné potřeby nám pomáhat.

Jak už jsem zmínila, účast byla tradičně velká, přibyli nám další členové a k tomu spousty nových úkolů, kterými nás členská základna pověřila. Tak hurá do dalšího roku. A pokud byste se chtěli podívat, jak to na výroční schůzi vypadalo, doporučuji navštívit fotogalerii…

Bohuslava Charousková

 

Zpět