V Turnově se otevírá nové centrum pro autisty

07.06.2012 16:38

 

V Turnově už dlouhá léta funguje velmi kvalitní Dětské centrum Sluníčko, do kterého dojíždějí rodiče s postiženými dětmi bez ohledu na region - z Mnichova Hradiště, Lomnice nad Popelkou, Semil, Liberce, Turnova a okolních obcí. A pomalu zde končí první generace těžce mentálně postižených autistů, kteří dovršili dospělý věk a budou tedy muset ukončit docházku do zdejšího stacionáře. Co dál? Existuje v Libereckém kraji nějaké pokračování péče o takto postižené, aniž by tito museli opustit prostředí svého domova a zároveň měli možnost se dále socializovat? Tak se začali ptát rodiče dospívajících autistů. Odpovědět si museli sami. Žádné zařízení není.

Jako první krok rodiče těchto postižených dětí v roce 2004 založili občanské sdružení SLUNCE VŠEM. Zakládající členky a zároveň maminky se začaly začleňovat do veřejného života, navázaly spolupráci s městem Turnov a Krajským úřadem v Liberci, vytvořily klubovnu pro odpolední aktivity s dětmi. Popsat celé ty roky, například od získávání finančních prostředků, informací, zkušeností či kontaktů, by bylo dlouhé. Tak možná postačí, že po letech usilovného snažení stojí SLUNCE VŠEM u cíle.

A o něm nám víc poví předsedkyně sdružení paní Marcela Kurfirstová , která je sama matkou postiženého dítěte.

* Občanské sdružení se chystá otevřít Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM…

Naší hlavní vizí je do budoucna vytvořit větší zázemí pro klienty z Libereckého kraje a chráněné bydlení. Jedná se tedy o první zásadní krok na naší cestě. Ale abych odpověděla na otázku. Díky městu Turnov jsme získali do pronájmu prostory v budově mateřské školy v Palachově ulici naproti zdejšímu gymnáziu. Od července zde otevřeme v rámci našeho sdružení Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM. Asi nejdůležitější informací je, pro kterou cílovou skupinu se centrum otevírá. Zařízení je určeno dospělým klientům od 18 let s těžkým mentálním postižením a poruchami autistického spektra, kteří nemohou být zapojeni do pracovního procesu a nikdy nebudou moci vzhledem k těžkému handicapu žít samostatně.

*Jaká bude kapacita centra?

Maximálně osm klientů. I když prostory nejsou malé, musíme brát ohled na specifické potřeby těchto lidí. K tomu je zapotřebí si uvědomit, že u většiny z nich převládají i poruchy chování, takže potřebují mít prostředí, ve kterém se pohybují „ušité na míru“.

* Mohla bys stručně popsat, jaké služby bude centrum poskytovat?

Pokud budu hovořit o samotných klientech, tak služby budou vždy vycházet z jejich potřeb. To je myslím zásadní. Ať už se jedná o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu nebo o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Připravené spektrum péče a poskytovaných služeb je pestré a myslím, že se bude klientům nejen líbit, ale zároveň je bude dále rozvíjet.

*Jaké další služby bude moci centrum nabídnout?

Chceme dál pokračovat v přednáškách a poradenství, dále spolupracovat s SPC Turnov. Možná to zní jako maličkost, ale je velmi důležité snažit se pomáhat třeba i rodičům, kteří jsou teprve krátce konfrontováni s tím, že u jejich dítěte byl diagnostikován autismus. Ti jsou teprve na počátku nelehké cesty. Další činnost se bude odvíjet na zájmu uživatelů centra, v nabídce je například canisterapie, výlety, rehabilitační pobyty…

* Cítíte podporu od státních institucí?

Naše zkušenost by se dala shrnout takto: Pomoz si sám a bude ti pomoženo. Zpočátku jsme museli přesvědčit úřady, že je zapotřebí se touto problematikou zabývat. Postupně jsme se díky vstřícnosti odboru sociálních věcí turnovské radnice, městu Turnov a Krajskému úřadu v Liberci stali součástí sociální politiky města a zároveň jsme na čelním místě v prioritách komunitního plánování sociálních služeb v rámci kraje. Nestalo se nám, že by nám byla odmítnuta pomoc a cítili jsme opravdový zájem o naše problémy. Takže ano, cítím podporu. A děkuji každému, kdo nám pomáhá.

* A něco na závěr?

Turnovské centrum denních služeb pro postižené autismem bude první svého druhu v Libereckém kraji. Tak bych si přála, aby v zájmu dalších dospívajících a  dospělých autistů nezůstalo dlouho v této pozici a brzy se dočkalo následovníků…

 

* Děkuji za rozhovor.

Bohuslava Charousková

Bohuslava.charouskova@seznam.cz

 

.

 

Zpět