V TURNOVĚ SE ZAČÍNÁ STAVĚT CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

22.05.2014 21:55
n201405222107_sso_38_014_sluncePodle Victora Huga je život jen čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost. Zní to poměrně jednoduše, ale francouzský klasik možná mohl dodat, že na sny se nejen čeká, ale k jejich uskutečnění někdy vede pěkně hrbolatá cesta. A také, možná to nejdůležitější, vynechal. A sice to, že se těm snům musí jít naproti. Své by o tom mohla vyprávět předsedkyně turnovského spolku SLUNCE VŠEM Marcela Kurfirstová. Právě v těchto dnech totiž spolek začal se stavbou Centra denních služeb, kde budou poskytovány sociální služby pro dospělé, těžce mentálně postižené s autismem.

„Letos jsme oslavili deset let své existence,“ říká Kurfirstová a pokračuje. „Celé roky jsme snili o tom, že vytvoříme zázemí pro naše postižené děti. Aby mohly zůstat v domácí péči a zároveň docházely mezi své. Říká se tomu socializace, ale já tomu říkám nezbytnost. Nejen s ohledem na jejich, vlastně celoživotní vývoj, ale i na jejich rodiny, které se chtějí o ně starat. Zároveň ale musí mít prostor alespoň několika hodin, kdy si mohou vydechnout od náročné a hlavně nepřetržité péče.“

n201405222108_sso_40_014_slunceZ dětí se za těch 10 let stali dospělí. SLUNCE VŠEM se stalo poskytovatelem sociálních služeb a otevřelo pro jejich potřeby před dvěma lety Centrum denních služeb v ulici J. Palacha v Turnově. „Od začátku jsme věděli, že se jedná o provizorium. Ale někde se musí začít. Už v době otevření stávajícího centra jsme měli pozemek od města a dotaci od kraje na stavbu, která by měla větší kapacitu a mohla sloužit pro celý Liberecký kraj. Náš sen se začal naplňovat v loňském roce, kdy nám rada kraje slíbila další podporu a kdy se podařilo dokončit projekt stavby. Zní to jednoduše, ale je za tím mnoho práce a energie, ale i pochyb a strachu, že to nedokážeme. Jsem ráda, že tohle máme za sebou. V několika lidech jsme se zklamali, ale i to patří k životu,“ podotýká Kurfirstová.

„O to víc si díky tomu vlastně vážím nezištné pomoci těch, co nemluvili, a konali. Místostarosta Pekař, který nám pomáhal už od našich prvních kroků, zastupitelka a právnička Martina Pokorná, která je vždy ochotná podat pomocnou ruku a která tráví hodiny svého volna tím, že nám pomáhá. V poslední době třeba s legislativou. Také pan starosta Hocke se k nám společné s mnoha dalšími neotočil zády, tak si vlastně není na co stěžovat…“

n201405222107_sso_39_014_slunceA ten sen? „Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že za těch deset let práce přišla odměna. V rámci zakázky malého rozsahu a na základě doporučení hodnotící komise vyhrál 5. května 2014 výběrové řízení Ing. Jiří Červa a v těchto dnech se začne stavět. To je jedním slovem skvělé. Stejně jako skutečnost, že cítíme podporu a skutečný zájem. Tento týden nás třeba v centru navštívil pan Tulpa (radní pro sociální oblast a zastupitel Libereckého kraje - pozn. aut). Žádná suita, přijel sám, zcela nenuceně si povídal s klienty, zajímal se o provoz, a protože jeden z klientů umí hrát na piáno, tak si s ním zazpíval. Tak tohle nás vážně dostalo. Chtěl se podívat na pozemek, kde bude stát dům, tak jsme narychlo zavolali fotografa, aby naši návštěvu alespoň vyfotil. Tohle se nám nestává každý den,“ směje se Kurfirstová a uzavírá: „Vím, že nás čeká ještě hodně dlouhá cesta, ale dnes už mohu s klidem říct, že na ní alespoň stojíme…“

Bohuslava Charousková, bohuslava.charouskova@seznam.cz

Stavba Centra denních služeb bude dokončena ještě v tomto roce. Sociální služby zde bude poskytovat spolek SLUNCE VŠEM pro dospělé, těžce mentálně postižené s autismem. Kapacita je nastavena na 12 klientů. Půjde o jediné zařízení tohoto druhu v Libereckém kraji. Centrum bude stát naproti sportovní hale TSC v Turnově u nádraží.


 

 

Zpět