Výzva k podání cenové nabídky na realizaci akce "Komunitní centrum - Turnov na p. č. 2544/22, k.ú. Turnov"

08.04.2014 16:12
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby komunitního centra na parcele číslo 2544/22, k.ú. Turnov, příjezdové komunikace ke komunitnímu centru, venkovních úprav, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní a plynové přípojky. Objekt bude využíván jako komunitní centrum denních služeb pro těžce mentálně postižené autismem.
 
 

Odkaz na zásilku:
https://old.uschovna.cz/zasilka/QAM4Z8VUJFRI3LI9-2LC

Odkaz na zásilku (prodloužení úschovny) :

https://www.uschovna.cz/zasilka/QIWFKXVXW83NKLCE-35A

 Dodatečné informace č.1 Komunitní centrum Turnov.jpg (267,9 kB)

Zpět