Vznikne v Turnově denní centrum pro dospělé,postižené autismem?

14.06.2011 00:00
n201106141313_zap_170_2011_sluncePrvní generace dospělých klientů s těžkým mentálním postižením a autismem opustí po 20 letech Dětské centrum v Turnově u nádraží v ulici Kosmonautů. Vzhledem k velmi specifickému hendikepu nemají v celém Libereckém kraji a nikde v okolí možnost navštěvovat následné zařízení, které by bylo schopno poskytnout jim důstojné zázemí, odpovídající jejich způsobu života. Je tedy vysoce žádoucí pomoci pečujícím rodinám o tyto „věčné děti“ a vybudovat tyto služby v Turnově. Pravidelné střídání pobytu v rodině a v sociálním zařízení má pozitivní vliv na celkový rozvoj postiženého a nezanedbatelný je též přínos pro fungování celé rodiny, která v denním centru nachází pomocníka a partnera, pomáhajícího jí zvládat často nemalou zátěž, kterou s sebou péče o člověka s postižením přináší.

Denní stacionář pro dospělé autisty je prioritou komunitního plánování na Turnovsku. Komunitní centrum Turnov nabídne prostory k využívání i dalším subjektům pomáhajícím potřebným dětem i dospělým a nabídne též volnočasové aktivity v sociální sféře.

Takto představila na květnovém zasedání turnovského zastupitelstva projekt nového centra předsedkyně občanského sdružení „Slunce všem“ Marcela Kurfirstová. Sdružení ve spolupráci s městem vytipovalo i vhodný pozemek pro stavbu domu, který se nachází v blízkosti haly TSC u turnovského nádraží, resp. budovy střední školy.

 

Komunitní centrum Turnov by mělo nabídnout podvečerní, případně víkendové využití prostor jiným subjektům dle dohody. Mohlo by zde působit Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentálním postižením, byla by tu logopedická poradna, probíhalo by zde sociální poradenství, ale i například klubová činnost pro seniory, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, prostory jsou uzpůsobeny pro besedy, osvětové a kulturní aktivity. V tomto smyslu tedy půjde o víceúčelový objekt. Stavební řešení domu navíc umožní do budoucna případně i přístavbu dalšího patra pro chráněné bydlení pro starší klienty s možností rozšíření služeb tohoto centra.

 

„Město původně chtělo podobné zařízení stavět na místě waldorfské mateřské školy v Daliměřicích, kam by se přesunulo i Dětské centrum. Náklady na nový objekt by ale přesahovaly 60 milionů, hledali jsme úspornější variantu co nejblíže současnému Dětskému centru u nádraží, kde je potřebné zázemí v podobě rehabilitace a dalších služeb,“ uvedl místostarosta Jaromír Pekař. Podle něho chce město ve spolupráci s občanským sdružením nyní projekt dotáhnout do podoby stavebního povolení a potom hledat případné dotační tituly na stavbu.
Zpět