AKTUALITY

TURNOV BYL V LIBERCI VIDĚT, SLUNCE VŠEM TAKÉ

02.03.2015 19:59
Jubilejní 10. hejtmanský ples., který se konal v pátek 27. února  v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci, vynesl na dobročinné účely téměř 200 tisíc korun. Zástupcům pěti humanitárních organizací - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., Liberec, MAJÁK, o. p. s.,...

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ADRESY

24.02.2015 20:08
Vzhledem k tomu, že se Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM přestěhovalo (z ulice Jana Palacha), dovolujeme si upozornit na novou adresu centra pro účely doručovací, a to Brigádnická 2260, Turnov. Tato adresa není bohužel ještě zanesena ve všech institucích, čekáme na zápis do katastru nemovitostí a...

STĚHOVÁNÍ

17.02.2015 08:39
Nazvat stěhování Centra denních služeb z bodu A, tj. z ulice Jana Palacha do nového domu v ulici Brigádnická Kulovým bleskem (podle známého filmu Jana Svěráka) by bylo víc než výstižné. V pátek 13 února se ještě v klidu poskytovaly služby ve starých prostorách. Po odchodu...

UŽ JSME BLÍZKO...,STAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA BYLA DOKONČENA

06.01.2015 18:05
V prosinci jsme vás informovali, že stavba Komunitního centra v Turnově se chýlí ke konci. Naštěstí šlo vše podle stanoveného plánu a 15. prosince byla stavba předána stavitelem Ing. Červou statutární zástupkyni spolku SLUNCE VŠEM Marcele Kurfirstové. Zároveň už nové centrum přivítalo první,...

SPOLEK SLUNCE VŠEM: DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE...

19.12.2014 20:49
Tentokrát začneme trochu zeširoka. Slovo „solidarita“ pochází z latinského solidus, což přeloženo znamená pevný, celistvý. A pod tímto pojmem se obvykle skrývá dobrovolná společenská soudružnost a vzájemná pomoc mezi lidmi. Tolik inspirace Wikipedií. Solidaritu také většinou doprovází...

DOBROČINNÝ BAZAR

23.11.2014 14:55
  V hale TSC v Turnově u nádraží se v sobotu 30. listopadu uskuteční od 9.00 do 17.00 hodin dobročinný bazar. Výtěžek z akce bude věnován Centru denních služeb pro dospělé, těžce mentálně postižené autismem SLUNCE VŠEM.

Novinky ze stavby...

13.10.2014 20:45
Delší dobu jsme nepřinesli žádné informace o tom, jak postupuje stavba Komunitního centra SLUNCE VŠEM. Tato prodleva byla ale způsobena tím, že na stavbě se pracuje, pracuje a hlavně- betonovaly se podlahy. Takže byl zákaz vstupu i investorům. O to větší ale bylo naše překvapení (když nás konečně...

Psalo se o nás...

08.10.2014 16:30
Po domluvě s redaktorem MF Dnes a týdeníku 5+2 Alešem Mastníkem vám předkládáme článek, který o našem spolku SLUNCE VŠEM vyšel v nedávné době na stránkách těchto periodik... V Turnově vyrůstá nové centrum pro lidi s těžkým mentálním postižením a autismem. Jediné svého druhu v Libereckém...

DŮM PRO AUTISTY SE JIŽ STAVÍ

25.07.2014 18:25
Na přelomu května a června jsme vás informovali, že se začalo se stavbou Komunitního centra SLUNCE VŠEM u turnovského nádraží, které bude sloužit dospělým, těžce mentálně postiženým autistům. Tak abychom dlouho nezdržovali, jen pár fotografií, jak stavba roste. Berte to tak, že se chceme s...

Doplňující informace z výběrového řízení na stavbu Komunitního centra Turnov

03.06.2014 21:24
Stavba Komunitního centra Turnov začala. V přílohách si dovolujeme ještě zveřejnit protokol z jednání členů hodnotící komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Nyní už nezbývá než držet pěsti, aby vše došlo ke zdárnému konci a Centrum denních služeb, které nyní funguje v pronajatých...
Všechny články

 

 

Autismus - Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu,co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování a myšlení.

Převzato z www.autismus.cz