AKTUALITY

SPOLEK SLUNCE VŠEM: DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE...

19.12.2014 20:49
Tentokrát začneme trochu zeširoka. Slovo „solidarita“ pochází z latinského solidus, což přeloženo znamená pevný, celistvý. A pod tímto pojmem se obvykle skrývá dobrovolná společenská soudružnost a vzájemná pomoc mezi lidmi. Tolik inspirace Wikipedií. Solidaritu také většinou doprovází...

DOBROČINNÝ BAZAR

23.11.2014 14:55
  V hale TSC v Turnově u nádraží se v sobotu 30. listopadu uskuteční od 9.00 do 17.00 hodin dobročinný bazar. Výtěžek z akce bude věnován Centru denních služeb pro dospělé, těžce mentálně postižené autismem SLUNCE VŠEM.

Novinky ze stavby...

13.10.2014 20:45
Delší dobu jsme nepřinesli žádné informace o tom, jak postupuje stavba Komunitního centra SLUNCE VŠEM. Tato prodleva byla ale způsobena tím, že na stavbě se pracuje, pracuje a hlavně- betonovaly se podlahy. Takže byl zákaz vstupu i investorům. O to větší ale bylo naše překvapení (když nás konečně...

Psalo se o nás...

08.10.2014 16:30
Po domluvě s redaktorem MF Dnes a týdeníku 5+2 Alešem Mastníkem vám předkládáme článek, který o našem spolku SLUNCE VŠEM vyšel v nedávné době na stránkách těchto periodik... V Turnově vyrůstá nové centrum pro lidi s těžkým mentálním postižením a autismem. Jediné svého druhu v Libereckém...

DŮM PRO AUTISTY SE JIŽ STAVÍ

25.07.2014 18:25
Na přelomu května a června jsme vás informovali, že se začalo se stavbou Komunitního centra SLUNCE VŠEM u turnovského nádraží, které bude sloužit dospělým, těžce mentálně postiženým autistům. Tak abychom dlouho nezdržovali, jen pár fotografií, jak stavba roste. Berte to tak, že se chceme s...

Doplňující informace z výběrového řízení na stavbu Komunitního centra Turnov

03.06.2014 21:24
Stavba Komunitního centra Turnov začala. V přílohách si dovolujeme ještě zveřejnit protokol z jednání členů hodnotící komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Nyní už nezbývá než držet pěsti, aby vše došlo ke zdárnému konci a Centrum denních služeb, které nyní funguje v pronajatých...

V TURNOVĚ SE ZAČÍNÁ STAVĚT CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

22.05.2014 21:55
Podle Victora Huga je život jen čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost. Zní to poměrně jednoduše, ale francouzský klasik možná mohl dodat, že na sny se nejen čeká, ale k jejich uskutečnění někdy vede pěkně hrbolatá cesta. A také, možná to nejdůležitější, vynechal. A sice to, že se těm...

Výběrové řízení na stavbu Komunitního centra Turnov

06.05.2014 17:51
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na stavbu Komunitního centra Turnov naleznete v příloze. Tímto zároveň spolek SLUNCE VŠEM velmi děkuje všem, kdo se na zdárném průběhu výběrového řízení podíleli. O dalším vývoji stavby budeme na našich webových stránkách...

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci akce "Komunitní centrum - Turnov na p. č. 2544/22, k.ú. Turnov"

08.04.2014 16:12
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby komunitního centra na parcele číslo 2544/22, k.ú. Turnov, příjezdové komunikace ke komunitnímu centru, venkovních úprav, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní a plynové přípojky. Objekt bude využíván jako komunitní...

SLUNCE VŠEM se připojilo k celosvětové kampani za porozumění problematice autismu: „Light it up blue“- „Rozsviťme se modře“

06.04.2014 21:57
Druhý dubnový den je v kalendáři veden jako Světový den autismu. I v Centru denních služeb v Turnově  se proto slavilo. Klienti i asistentky přišli v modrém oblečení a po celý den byly v centru zapáleny modré svíčky. Došlo i na změny režimu. Klienti v den svého...
Všechny články

 

 

Autismus - Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu,co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování a myšlení.

Převzato z www.autismus.cz