ÚHRADOVNÍK CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLUNCE VŠEM

 

Sociální služba- Centrum denních služeb 

  70 Kč / hod.

Oběd

 111 Kč / hod.