ÚHRADOVNÍK CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLUNCE VŠEM

 

Sociální služba- Centrum denních služeb 

60 Kč / hod.

Oběd

 100 Kč / hod.