ÚHRADOVNÍK CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLUNCE VŠEM

 

Sociální služba- Centrum denních služeb

60 Kč / hod.

Oběd

67 Kč / hod.