CENÍK SLUŽEB

Cena ubytování: 280,- Kč za osobu /den

Hradí se každý započatý den pobytu.

Cena za celodenní stravu: 255,-Kč

V této částce je zahrnuta výše stravovací jednotky za potraviny a částka za režijní náklady spojené s přípravou jídel.

Jídlo

Potraviny

Snídaně

40,-Kč

Svačina

27,-Kč

Oběd

111,-Kč

Svačina

27,-Kč

Večeře

50,-Kč

   

                                                                            

                     

 

 

 

Poskytovaná sociální služba:

cena za poskytovanou péči: uživatel hradí poskytovateli za péči za každou osobu a započatou hodinu.

Časové rozmezí

Cena/hod

6,00 – 22,00

 40,-Kč

22,00 – 6,00

 15,- Kč

                          

Platnost od 1.2. 2024

Kurfirstová Marcela, předseda organizace