CENÍK SLUŽEB

UBYTOVÁNÍ: ( pouze pro uživatele pobytové služby)

Cena ubytování: 150,- Kč za osobu /den

Hradí se každý započatý den pobytu.

STRAVOVÁNÍ:

Cena za celodenní stravu: 150,-Kč

V této částce je zahrnuta výše stravovací jednotky za potraviny a částka za režijní náklady spojené s přípravou jídel.

Jídlo

Potraviny

Snídaně

15,-Kč

Svačina

10,-Kč

Oběd

80,-Kč

Svačina

10,-Kč

Večeře

25,-Kč

   

+    Režijní náklady             Celkem                                                                                        

        10,- Kč                     150,- Kč               

 

 

   

PÉČE:

Pobytové služby- cena za poskytovanou péči: uživatel hradí poskytovateli za péči za každou osobu a započatou hodinu.

Časové rozmezí

Cena/hod

6,00 – 22,00

 25,-Kč

22,00 – 6,00

10,- Kč